Motto: Quality is mind over matter: if you do mind, it does matter.

Visie

Duurzaam (documentair) informatiemanagement levert een belangrijke bijdrage aan het verbinden van mensen, processen en businesspartners. Door informatie op het juiste moment aan de juiste mensen beschikbaar te stellen kan er efficiënt en effectief worden (samen)gewerkt en kunnen de juiste beslissingen worden genomen.

Continu aandacht voor de kwaliteit van de documentair informatiehuishouding verkleint het risico van informatie verlies, helpt het signaleren van verspillen en ergernissen, en het voorkomen daarvan.

Een beleid dat aansluit op de behoeftes van het management en de werknemers op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) draagt bij aan het bereiken van de doelen van de organisatie. Als dit zodanig is opgesteld dat de implementatie soepel en gedragen verloopt, is het best startpunt om grip te krijgen op informatie- en documentenstromen.

De persoonlijke ontwikkeling van een individu wordt bevorderd door de geleerde theorieën te koppelen aan een activiteit. Zo verandert men een passieve bijdrage in een actieve houding.

Missie

Quality Doc brengt organisaties verder in het behalen van hun doelen en het realiseren van hun producten en diensten. Dit doet zij door haar expertise op het gebied van (documentair) informatiemanagement, management van projecten en interim management beschikbaar te stellen tegen een eerlijke prijs, en op basis van haar kernwaarden.

Doelen

  • Het leveren van diensten zoals advies (op strategisch- en tactisch niveau), onderzoek en interim management van teams en/of projecten die gerelateerd zijn aan informatietechnologie, (documentair) informatiemanagement en (verander)management;
  • Het leveren van producten die gerelateerd zijn aan informatietechnologie, (documentair) informatiemanagement en (verander)management;

Quality Doc is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64111032.

BTW nummer NL002251605B92

 

Integriteit / Kwaliteit / Flexibiliteit / Duurzaamheid

Als onderneming wordt gestreefd naar een optimaal resultaat en winstgevende groei, en zodanig dat het tegelijkertijd bijdraagt aan het bevorderen van een duurzame en rechtvaardige samenleving, met respect voor mens, dier, milieu en klimaat.

Kernwaarden

  • Integriteit. Doe wat je zegt, en zeg wat je doet. Zorg dat je aan te spreken bent op je gedrag en integriteit deel laat uitmaken van de beslissingen die je neemt. Zelfs in een lastige situatie doe je het juiste, waarbij je anderen respecteert.
  • Kwaliteit. Steek niet alleen tijd en aandacht in producten en diensten, maar ook in de relatie met klanten en opdrachtgevers.

 

  • Flexibiliteit. Durf buiten de gebaande paden te gaan en zoek een aanpak die leidt tot het beste resultaat. Sta open voor alle mogelijke oplossingen en pas je gedrag aan op de veranderende omgeving.
  • Duurzaamheid. Maak van duurzaamheid een intrinsiek onderdeel van wat je onderneemt en zorg dat het expliciet zichtbaar is tijdens de uitvoer van activiteiten.

 

×